BlogsWie de hoorzittingen in de Tweede Kamer met de bankiers gevolgd heeft moet concluderen dat de bankiers hopen dat de politici hun verlossen van die akelige wetenschappers. Zelden heeft een hoorzitting in de Tweede Kamer zoveel verdeeldheid opgeleverd. Bankiers waren eensgezind tegen een verhoging van de kapitaaleisen. Voor de leken:  in bankenjargon is kapitaal wat voor elk normaal bedrijf eigen vermogen is: de buffer om verliezen te kunnen opvangen.

Posted on 2 December 2013 | 12:00 am


Nederland prijst zich rijk met het Centraal Planbureau. Waar in een ander land de politiek zo maar wat cijfers kan masseren, voorkomen in Nederland de rekenmeesters van het CPB een dergelijk marchanderen. En zo ook in de verkiezingscampagne, alle partijprogramma’s werden doorgerekend. Maar het heeft een keerzijde: de dominantie van CPB modellen leidt tot verstarring in partijprogramma’s en het politieke debat. Visie ontbreekt, en de bevalligheid van een politicus op het moment is bepalend. En dat is niet acceptabel in deze tijden van grote maatschappelijke veranderingen.

Posted on 12 September 2012 | 12:00 am

Universiteiten lijken plotseling wakker geschud door een aantal opvallende incidenten waar vooraanstaande wetenschappers met data hebben gefraudeerd. Het vraagstuk is echter veel breder dan louter een individuele wetenschapper die hoopt met gemanipuleerde data tot opmerkelijke onderzoekresultaten te komen – om zo zijn eigen carrière en prestige te kunnen versterken. De kern van het vraagstuk is dat de prestatiedruk op zowel universiteiten als op individuele wetenschappers enorm is toegenomen waardoor onoorbaar gedrag dreigt.

Posted on 2 July 2012 | 4:03 pm

In de laatste ESB ga ik samen met Lans Bovenberg in op de grote onevenwichtigheden in de Nederlandse economie die ons uitermate kwetsbaar hebben gemaakt. Wij stelden dat de Nederlandse economie krimpt omdat de woningmarkt zich in een diepe crisis bevindt. Burgers zijn onzeker over de nieuwe spelregels en de waarde van hun huis, en houden daarom de hand op de knip. Nederland zit ook met een erfenis van door fiscale arbitrage opgeblazen bankbalansen met grote hypotheekportefeuilles. Dit wordt ook wel de hypotheekberg genoemd.

Posted on 31 May 2012 | 8:44 am

Soms is het opkomen voor het algemeen belang geen pretje. Op 16 maart jl. moest ik in het verweer komen tegen een lobby actie van het Verbond van Verzekeraars die een fiscale truc in stand wilden houden. Ik schreef in Het Financieele Dagblad dat het onacceptabel is – en een aanslag op de schatkist – dat je bij de populaire spaarhypotheek rente mag aftrekken die je niet eens betaalt. Klinkt raar, maar dat is precies wat gebeurt bij de daarin opgesloten kapitaal verzekering eigen woning.

Posted on 10 April 2012 | 5:37 pm