PublicationsWetenschap is geen mening, De Volkskrant (Opinie), 30 April 2024, p.28.
Belasting op aandeleninkoop is geen koehandel (with D. Schoenmaker), Het Financieele Dagblad (Opinie), 26 October 2023, p. 25.
Faseer fossiele belastingvoordelen uit, en snel (with others), Het Financieele Dagblad (Opinie), 19 September 2023, p. 25.
Over de parlementaire controle op de uitvoering van overheidsbeleid (with J. van Zijl), MeJudice, 21 August 2023.
Extra bankbelasting kan werken, maar voorkom Italiaanse toestanden, NRC Handelsblad, (Opinie), 15 August 2023, p. 18.
De Kamer moet nu optreden om een toekomstige parlementaire enquête over de pensioenen te voorkomen (with J. van Zijl), NRC Handelsblad (Opinie), 13 June 2023, p. 18.
De banken gijzelen de publieke sector – nog steeds (with D.J. Bezemer & M. Sanders), NRC Handelsblad (Opinie), 29 March 2023, pp. 18-19.
Nee, geld druppelt niet altijd door naar beneden. Belast winst meer, arbeid minder (with others), De Volkskrant (Opinie & Debat), 13 March 2023, p.20.
Kinderopvang en private equity: Het negatieve sentiment is te eenzijdig, Management Scope, 7 March 2023.
Nobelprijs voor begrijpen van sleutelrol van fragiele financiële intermediairs, Economisch Statistische Berichten (ESB), 108 (4818), 23 February 2023, pp. 79-81.
Door miljardensubsidies voor transitie blijft de bank achteroverleunen (with D. Schoenmaker), Het Financieele Dagblad, 26 January 2023, p.25.
Zonnebloemkapitalisme plaatst overheid in verkeerde rol, Christen Democratische Verkenningen, 14 December 2022, pp. 107-111.
Nederland, stop met fossiele miljardensubsidies (with others), Het Financieele Dagblad (Opinie), 30 November 2022, p. 25.
Ambitieuze digitale euro nodig als publiek anker (blog), (with S. Grünewald), Sustainable Finance Lab, 21 November 2022
Aandeelhouders: hebben ze (te veel) invloed?, in Corporate governance en het maatschappelijk belang, (R. Claassen & D. Schoenmaker, Eds.), Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 2022, 17 November 2022, pp. 51-57.
Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt (with E. Groot, M. Bani, B. Jacobs, E. van der Krabben, A. Lejour, B. Needham, S. Phlippen & D. Schoenmaker) in Economisch Statistische Berichten (ESB) 107 (4811), 14 July 2022, pp. 316-317. Read below the report.
Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt, report from expert sessions on the Dutch housing market, June 2022.
Het woonbeleid is aan grondige renovatie toe (with E. Barendregt, M. Blom, S. Phlippen & D. Schoenmaker), NRC Handelsblad (Opinie), 16 June 2022, p. 18. See above for a longer version of the article and report.
Bij keuze voor basispensioen dient ook plaats te zijn voor eigen verantwoordelijkheid (with R. Bakker & R. van der Heijden), De Volkskrant (Opinie & Debat), 8 February 2022, p. 27.
Zet Invest-NL en Groeifonds om in investeringsbank (with R. Beetsma & C.N. Teulings), Het Financieele Dagblad (Opinie), 7 August 2021, p. 20.
De dominantie van de overheid in het economisch proces moet stoppen, Economisch Statistische Berichten (ESB), 106 (4799), 15 juli 2021, pp. 314-317.
Evenwichtig belasten (with C. de Vries, B. Baarsma & K. Cools) in Meer Wel. Over nieuwe structuren in de 21ste eeuw (compiled by M. Huibregtsen), De Publieke Zaak, 2021, pp. 53-66.
Exit uit coronasteun alleen via stimuleren productiviteit, NRC Handelsblad, (Opinie), 15 June 2021, p. 18.
Je wenst niemand een financiële crisis toe, maar ik vond het wel fijn om gelijk te krijgen. In: Voetballers zijn net bewegende deeltjes, J. Jansen, Ed., Veen Media, Utrecht, May 2021, pp. 78-79.
Nieuwe steun ondermijnt start-ups en stuurt talent verkeerde kant op (with R.Beetsma), Het Financieele Dagblad, (Opinie), 6 June 2021, p. 24.
The basics of Money and Banking, Tijdschrift voor het ECONOMISCH ONDERWIJS, (BOEKBESPREKING), 3 May 2021, pp.24-25.
Politici, gebruik die CPB-doorrekening als basis niet als bijbel (with M. van Praag), NRC Handelsblad (Opinie), 2 March 2021, p. 18.
Amsterdamse beurs moet op zoek naar legitieme business (with S.J.G. van Wijnbergen), Het Financieele Dagblad, 25 February 2021, p. 25.
Een beter Pensioenakkoord met risicodeling via premies (with P. de Beer & C. Teulings), Economisch Statistische Berichten (ESB) 106 (4793), 21 January 2021, pp. 58-61.
Pensioenakkoord alleen houdbaar bij bredere risicodeling, (with C. Teulings & P. de Beer) De actuaris, 28 (2), 15 December 2020, pp. 8-9.
Private equity en waardecreatie (with J.E. Ligterink & J.K. Martin), Ondernemingsrecht, 146 (16), 2020, pp. 813-820.
De ontsporingen van het zonnebloemkapitalisme, MeJudice, 20 October 2020. In verkorte vorm verschenen in NRC Handelsblad (Opinie), pag. 18-19, 1 oktober 2020, zie hieronder:
Stop het zonnebloemkapitalisme van de staat, NRC Handelsblad (Opinie), 1 October 2020, pp. 18-19.
Accountants worstelen met dynamischer speelveld en publieke rol (with B. Stellinga), in Economisch Statistische Berichten (ESB), 22 June 2020, p. 9-13.
Bij handhaving ontslagboete worden kwetsbare flexwerkers dubbel geraakt, Het Financieele Dagblad, 28 May 2020, p. 25.
Hoeveel mag de staat lenen? (Nieuw Moreel Peil - Schulden, interview with Peter Henk Steenhuis), Trouw, 10 May 2020.
Een megalomaan herstelfonds gaat Europa juist tegenwerken (Boot & Van Wijnbergen), Het Financieele Dagblad, 29 April 2020, p. 25.
En nu met eigen vermogen uit de Europese crisis komen, Het Financieele Dagblad (Opinie), 9 April 2020, p. 25.
Europese aanpak is ook in ons belang (Boot et al.), De Volkskrant (Opinie), 1 April 2020, p. 24., zie ook:
Ein Eigenkapitalfonds für Europa und seine Unternehmen (Boot et.al.), Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 April 2020, p. 16.
Un enfoque europeo para financiar los costes del coronavirus nos interesa a todos (Boot et al.), El País (Economía), (online contribution), 4 April 2020.
Nederland moet Europese aanpak via noodfonds stimuleren, niet eurobonds (with D. Schoenmaker), De Volkskrant (Opinie), (online contribution), 26 March 2020.
Beter werk is een nieuwe maatschappelijke opdracht (with G. Engbersen, M. Kremer and R. Went), Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (online publication), 15 January 2020.
Europese banken zijn kwetsbaar en moeten zo snel mogelijk vernieuwen (with H. Benink), Het Financieele Dagblad (Opinie), 6 January 2020, p. 25.
Diversiteit bankwezen is sleutel tot stabiliteit (with J. de Hoog, A. van Riel, B. Stellinga, J. Verstappen & C. de Vries), in Economisch Statistische Berichten (ESB), (4747, jaargang 104), 6 June 2019, pp. 248-250.
Kabinet: Zorg dat iederen ton CO2 dezelfde prijs krijgt (Boot et al.), in NRC Handelsblad, (Opinie en debat), 25 April 2019, p. 19.
Die CO2-heffing voor de industrie moet er komen (Boot et al.), NRC Handelsblad, (Opinie en Debat), 25 January 2019, p.8.
Bedrijfseconomie, financieringsleer en Nobelprijzen, in TPEdigitaal, Vol.13 (1), 2019, pp. 92-99.
Gedetailleerde regelgeving rondom bancair toezicht is schijnzekerheid (with H. Benink), Het Financieele Dagblad, 13 December 2018, p. 25.
Er kan nog veel misgaan met de Volksbank (with H.A. Benink), De Volkskrant (Opinie en Debat), 5 December 2018, p.26.
Bancaire strategie in tijden van fintech, in De toekomst van banken. Een blik op technologie, klant en maatschappij (Dossier), Economisch Statistische Berichten (ESB), (4766S, jaargang 103), 11 October 2018, pp. 39-43.
Voor overheid en politiek is de bankensector een paria, Trouw (Opinie), 15 September 2018.
Initiators AOW-plus verdienen steun: verzekerd basispensioen is oplossing, Financieele Dagblad, 16 August 2018, p.9.
Levensbericht over em. prof. Dick B.J. Schouten ( † 3-2-2018), (met J.H.M. Donders), in Levensberichten en herdenkingen, KNAW, December 2018, pp. 92-110.
Overheid moet achtervanger bij pensioen zijn, NRC Handelsblad (Opinie), 31 January 2018, p. 18-19.
Klimaatverandering vergroot risico’s van banken, ook bij ‘groene’ leningen (with D. Schoenmaker), Financieele Dagblad, 9 January 2018, p.11.
Ophef over 'aflosboete' is hypocriet, NRC Handelsblad (Opinie), 11 October 2017.
Stad moet greep houden op de bestemming van huizen, (interview) Parool, 10 October 2017.
Einde van de beursnotering? Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 91, July-August 2017, p. 192-193.
Zorgt private equity voor waardecreatie? (with J.E. Ligterink & J.K. Martin), Maandblad voor Accountancy and Bedrijfseconomie (MAB), 91, July-August 2017, p. 236-243.
Geen haast maar herbezinning in het corporategovernance-debat, Economisch Statistische Berichten (ESB), 102 (4751), 13 July 2017.
Overheid moet verantwoordingsplicht van het bestuur afdwingen bij time-out, Financieele Dagblad, 26 June 2017, p. 9.
Onderneming en governance, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 91, 30 May 2017, pp. 154-162.
De ankers van dit systeem zijn losgeslagen (interview), FS Update, KPMG, 18 January 2017, pp. 8-13.
M&O – de positionering van bedrijfseconomie in het middelbaar onderwijs (with A. Kolkman), in Economieonderwijs, Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 2016 (L. Bovenberg and F. Haan, eds.), 5 December 2016, pp. 85-94.
Politiek realisme noopte tot hard bezuinigingen, Het Financieele Dagblad, 22 September 2016, p. 11.
Fintech als onderdeel van een onbepaalde revolutie, Economisch Statistische Berichten (ESB), (101/4740), 11 August 2016, pp. 568-569.
Zonder duurzaam beleggen geen waardevast pensioen (with M. Hoek), in Financieele Dagblad, 16 May 2016, pp. 11.
Governance in pensioenstelsel (with C. Cools), in Pensioen 2020, (C. van Ewijk, M. Heemskerk, R. Maatman and Th. Nijman, eds.). Volume 91 out of the Series Onderneming en Recht, Deventer: Wolters Kluwer, 24 March 2016, pp. 203-232.
Nu kan het nog: pijnloos hervormen, (with L. Bovenberg), NRC Handelsblad (Opinie), 22 February 2016, p. 16.
...de euro werkt zo als de splijtzwam van Europa, NRC Handelsblad (Opinie), 15 July 2015, p. 19.
Knijp de financiering van huizen nu niet af (with D. Schoenmaker & H. Wijffels), NRC Handelsblad (Opinie), 8 June 2015, pp. 16-17.
Het toekomstige business model van banken, Het Financieele Dagblad, (Outlook), 6 June 2015, p. 4.
Een wonderlijke reeks vragen over micro-economie, NRC Handelsblad (De professor doet examen), 5, 20 May 2015, p. 8.
Universiteit zonder ziel heeft geen rendement, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), May 2015, pp. 162-163.
Beursgang ABN-Amro overhaast en ondoordacht, NRC Handelsblad (Opinie), 31 March 2015, pp. 16-17.
Governance van accountantsorganisaties, (with Ph. Wallage), Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), March 2015, pp. 92-101.
Onderken de zwakke positie van de euro, NRC Handelsblad (Opinie), 19 December 2014, pp. 16-17.
De politieke speelruimte voor de euro, (with A. van Riel), Economische Statistische Berichten, (99/4699-4700), 18 December 2014, pp. 742-745.
Red pensioenstelsel met bieden van zekerheid, (with K. Cools), Financieele Dagblad, (Opinie & Dialoog), 12 December 2014, p. 11.
Governance en pensioenstelsel, (with K. Cools), in Toekomst voor aanvullende pensioenen, (L. Bovenberg, C. van Ewijk and Th. Nijman, eds.), Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 2014, pp. 73-96.
Feestje mocht niet verstoord worden (commentary), Parool (Het laatste woord), 4 November 2014, p. 22.
Banken echt niet gezond na deze stresstest, NRC Handelsblad (Opinie), 28 October 2014, pp. 16-17.
Realisme rond rol commissarissen nodig, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), Vol 88/5, May 2014, pp. 164-165.
Review by Arnoud Boot in De toekomst van het Nederlandse verdienmodel. Ondernemers en wetenschappers over de lerende economie, (H. Strikwerda, ed.), Stichting Maatschappij en Organisatie (SMO), 2014, pp. 31-33.
"18 jaar na het woekerpolisrapport...", in AENORM Congresmagazine (Special Transparantie in financiële producten en instellingen: een illusie?), Vereniging Studenten Actuariaat en Econometrie 2014, pp. 12-14.
Reken economen voortaan af op kwaliteit publicaties, NRC Handelsblad (Opinie), 10 January 2014, pp. 16. See the following article below:
See also: Universiteit en onderzoek: dilemma’s en integriteitsvraagstukken, (with J. van de Ven), Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), July-August 2012, pp. 264-271.
Bankieren op drijfzand, (with S. van Wijnbergen), Economische Statistische Berichten, 13 December 2013, pp. 742-745.
Het ontbreekt bankiers aan kennis van eigen sector, (with S. van Wijnbergen), Het Financieele Dagblad (Opinie), 6 December 2013, p. 11.
Blijvende economische groei is mogelijk (interview), Het Parool (Wetenschap), 30 November 2013, p. 34.
Dwing banken tot grotere buffer, (with S. van Wijbergen), NRC Handelsblad (Opinie), 2 December 2013, p. 17.
Arnoud Boot over loonsverhoging, De Volkskrant - 9 November 2013, p. 9 and 23 November (Pro en contra), p. 35.
Indirecte subsidies aan banken, (with M. Dijkstra), Economische Statistische Berichten, 14 June 2013, pp. 365-366.
Bestuurders van ondernemingen, houd rug recht, (with K. Cools), Financieele Dagblad, 14 June 2013, p.11.
Stop subsidie op schuld, (with Lans Bovenberg), NRC Handelsblad (Opinie), 7 June 2013, p. 18.
Bedrijf moet stoppen met inkopen eigen aandelen, (with Cees Cools), Financieele Dagblad (Opinie), 4 June 2013, p. 11.
Naar een goed pensioenbeleid voor alle generaties, (with L. Bovenberg and Th. Nijman), Financieele Dagblad, 22 May 2013, p. 11.
Aandeleninkoop en waardecreatie, (with K. Cools), Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), May 2013, pp. 189-206.
Financiële sector - wat weten we?, TPE digitaal, themanummer: afscheid Coen Teulings, jaargang 7 (2), 25 April 2013, pp. 23-29.
Laat pensioenfondsen investeren in Nederland, NRC Handelsblad (Opinie), 10 April 2013, p. 14.
In goede tijden wordt er niet naar waarschuwingen geluisterd, (Visie Econoom Arnoud Boot over de crisis), Safe Magazine, January 2013, pp. 14-21.
Dit is de grootste crisis in de geschiedenis van de corporatiesector, (interview), Aedes Magezine, 30 January 2013, pp. 18-20.
Vertrouwenscrisis?, MAB, November 2012, pp. 412-413.
Korten, eerlijk delen niet genoeg. Bij terugval van de economie moet het kabinet ook een uitweg bieden, NRC Handelsblad (Opinie), 19 November 2012, pp. 18-19.
Vaar niet blind op ’t CPB: Computermodellen hebben stevige beperkingen, (with Sandra Phlippen), NRC Handelsblad (Opinie), 11 September 2012, p. 14.
De Commissie onderschat de fiscale windhandel in Nederland, (with L. Bovenberg), NRC Handelsblad (Opinie), 31 May 2012, p. 17.
Macro-economische oplossing voor de hypotheekberg, (with L. Bovenberg), Economische Statistische Berichten, 25 May 2012, pp. 327-329.
Reddingsplan voor de hypotheekberg, (with Lans Bovenberg), NRC Handelsblad (Opinie), 24 April 2012, p. 11.
Nu verantwoordelijkheid nemen, Het Financieele Dagblad, 23 April 2012, p. 7.
Wie wordt de nieuwe chain captain, Het Financieele Dagblad, (Special over bankieren), March 2012, p. 35.
De kaasschaaf zal ons deze keer niet helpen, (with L. Bovenberg and S. van Wijnbergen), NRC Handelsblad (Opinie), 22 March 2012, p. 17.
Kapitaalverzekering op eigen woning is toegestane diefstal, Het Financieele Dagblad (Optiek), 16 March 2012, p. 9.
Wie zegt wat goed is voor het volk, bespreking van De Euro: Twintig jaar na het verdrag van Maastricht, (R. Janssen), in NRC Handelsblad (Boekenbijlage), 2 March 2012, p. 7.
De huisarts en de profielcommissie van de UvA. De toekomst van de universiteit, in Liber Amicorum voor Bert Schadé (B. de Bouwer), 29 February 2012, pp. 171-175.
Economie-onderwijs moet blik op de wereld bevatten, in Nieuwe kijk op economie gevraagd. Visies op het economieonderwijs, (K. Koedijk and H. van Dalen, eds.) Tilburg University, 25 February 2012, pp. 48-53.
Ongeveer vijftig procent van de werkgelegenheid in de financiële sector zie ik de komende jaren verdwijnen, (interview), in B&E, January-February 2012, pp. 4-8.
Naar een structuurverandering in de financiële sector, in Lessen uit de crash: een antwoord op de financiële crisis, (in F. Becker, M. Hurenkamp and P. Kalma, eds.), Amsterdam, Wiardi Beckmann Stichting, 2012, pp. 110-135.
We leven in een transactiemaatschappij, in Weten is meer dan meten, (T. Reijngoud), 2012, pp. 118-131.
Marktwerking in financiële sector faalt, NRC Handelsblad, 9 December 2011, p. 31.
Eindelijk een agenda voor de lange termijn, (with S. van Wijnbergen), NRC Handelsblad, 8 December 2011, pp. 16-17.
Financiële sector in crisis, (with Mark.A. Dijkstra), in Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor Staatshuishoudkunde 2011, (J.H. Garretsen, R.M. Jong-A-Pin and E. Sterken, eds.), Sdu Uitgevers, Den Haag, 9 December 2011, pp. 105-141.
Enige overpeinzingen bij de europerikelen, Rostraeconomica, November 2011, pp. 10-11.
Risico's europact zijn onacceptabel groot, De Volkskrant, 1 November 2011, p. 28.
Kamer moet dat euroakkoord afwijzen, NRC Handelsblad, 27 October 2011, p. 17.
Hypes en distantie - hoe te denken over aandeelhouders?, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), (jaargang 85), October 2011, pp. 476-477.
De Europese financiële crisis: Hoe herstellen we het vertrouwen?, Co-lecture with Ruud Lubbers at a symposium of the CDA, 6 October 2011. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Den Haag, pp. 15-19.
Regulering van redementen: snappen we het wel echt?, (with J. Ligterink), Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), (Jaargang 85), October 2011, pp. 521-527.
Europees groeivermogen en lessen van de jaren dertig, (with L. Bovenberg and B. Jacobs), Economische Statistische Berichten (4619), 30 September 2011, pp. 574-576.
Alleen bezuinigingen is niet de oplossing voor de eurocrisis, (with L. Bovenberg, B. Jacobs en S. van Wijnbergen), NRC Handelsblad, 20 September 2011, p. 10.
Diffuse informatie en gebrek aan verankering vormen de bijl aan de wortel van goed leiderschap, Het Financieele Dagblad, 10 September 2011, p. 27.
De falende Europese politiek brengt ECB in problemen, NRC Handelsblad, 9 August 2011, p. 14.
Niet doorpakken is kern europrobleem , NCR Handelsblad, 23 July 2011, p. 31.
Toekomst beurzen onzeker, Het Financieele Dagblad, 6 July 2011, p. 7.
En nu ook weg met die hypotheekrenteaftrek, (with L. Bovenberg), NRC Handelsblad, 1 July 2011, p. 14.
Financiële sector en toezicht: zijn we op de goede weg?, in Wat zegt de crisis over onze moraal, (E. de Jong, ed.), Annalen van het Thijmgenootschap, 99.2, 2011, pp. 29-41.
Kiezer verliest vertrouwen in de euro als politiek hem steeds voor de gek houdt; Den Haag moet onomwonden zeggen dat het Griekse probleem ons geld kost, Het Financieele Dagblad, 21 May 2011, p. 27.
Buitenlandse invloed op economie, in Nederland Wereldwijd. De visie van 30 Nederlandse prominenten, Radio Nederland Wereldomroep, Hilversum, 2011, pp. 16-17.
Juist risicovolle banken zijn dure banken, (with R. van Tilburg), "MeJudice.nl", 4e jaargang, 12 April 2011. Ook te verschijnen in: Jaarboek 2011 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
Parlement werkt niet aan veilig bankwezen. [Banken draaien de Tweede Kamer de loer], NRC Handelsblad, 7 April 2011.
Economie in actie, Rostra Economica, April 2011.
Van luchtbel naar lobbycratie, NRC Handelsblad, 7 January 2011, pp. 1-2.
De economie een jaar verder, Economische Statistische Berichten, 95 (4600), 17 December 2010, pp. 778-780.
Macht bij ondernemingen nog onbepaald, Economische Statistische Berichten, 10 December 2010, 95 (4599), pp. 756-757.
Doorbreek nu die verziekende eurosolidariteit, NRC Handelsblad, 9 December 2010, p. 9.
Meer Machiavelli goed voor Nederland; Het nieuwe ministerie van Economische Zaken heeft de juiste man aan het hoofd, (with H. Garretsen), NRC Handelsblad, 8 November 2010, p. 7.
Arnoud Boot over de financiering van de onderneming, CFO Magazine, Nr. 6, November-December 2010.
Vergankelijkheid en hypes - kritische geesten gezocht..., Rostra Economica, October 2010, p. 31.
Financieel denken maakt zeepbel van de economie, Rostra Economica, October 2010.
Voor economie lost dit akkoord vrijwel niets op, (with L. Bovenberg, B. Jacobs and S. van Wijnbergen), NRC Handelsblad, 1 October 2010, p. 11.
Rechter vindt middenweg niet, Het Financieele Dagblad, 14 July 2010, p. 5.
Maak energiebedrijf niet tot dure lobbyist, NRC Handelsblad, 2 July 2010.
Echt onderzoek nodig – zijn banken te groot en complex?, Maandblad voor Accountancy and Bedrijfseconomie (MAB), 84 (7-8), July-August 2010, p. 338-339.
Het is nu geen moment voor een vuile campagne; Politiek Economisch herstel vereist regeerbare coalitie, (with L. Bovenberg and B. Jacobs), NRC Handelsblad, 21 May 2010, p. 7.
Volgend kabinet moet 10 miljard bezuinigen: Nog meer besparen is niet wenselijk, NRC Handelsblad, 3 May 2010, p. 7.
Schuldsanering Griekenland onvermijdelijk, Column met enige overpeinzingen over Griekenland, April 2010.
Financiele crisis als symptoom van maatschappelijke onbalans, UvA Alumni Magazine Spui (32), April 2010, p. 28-30.
Is er een toekomst voor het pensioen? Springt het over zijn eigen schaduw?, Rostra Economica, March 2010, p. 29.
Logen IJslanders over Icesave? Natuurlijk!, De Volkskrant, 12 February 2010, p. 11.
Opknippen van banken is niet nodig, scheid ze intern, NRC Handelsblad, 27 January 2010, p. 7.
Knijp IJsland niet uit maar help het er bovenop, NRC Handelsblad, 7 January 2010, p. 7.
De ontwortelde onderneming: ondernemingen overgeleverd aan financiers?, Koninklijke Van Gorkum B.V., 2009.
Structuur en cohesie na de financiele crisis, Economische Statistische Berichten, 18 December 2009, 94 (4575), p. 774-777.
In control? (column), Aedes Magazine, November 2009, p. 25.
Economen, Delta Lloyd en 'beursgang' bonus…,(column), Rostra Economica, November 2009, p. 29.
Wellink moet debat aangaan, (with D. van den Brink), Het Financieele Dagblad, 26 October 2009, p. 7.
DSB-affaire legt zwakte bloot van Nederlands bancair systeem, NRC Handelsblad, 19 October 2009, p. 7.
Waarom AOW-leeftijd omhoog moet, Boot en 6 mede SER Kroonleden, De Volkskrant, 2 October 2009.
Geen politieke hysterie bij woekerpolissen, NRC Handelsblad, 2 October 2009, p. 7.
What is in it for me? Reclame voor eigen werk..., Aedes Magazine (20), September 2009, p. 27.
(On)zinnig economisch beleid..., Aedes Magazine (13-14), June 2009, p. 23.
Wat is zinnig economisch beleid, (column) Rostra Economica 275 (55), June 2009, p. 42.
Kredietcrisis vraagt breed begrip, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 83 (6), June 2009, p. 197-205.
Alles footloose.. op zoek naar vastigheid, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 83 (5), May 2009, p. 150-151.
Woonbron...., Aedes Magazine (8), April 2009, p. 27.
TI: the next challenge, TI Magazine, April 2009, p. 4.
Managen crisis gaat Financiën ver te boven, NRC Handelsblad, 10 March 2009, p. 7.
Wereldmerk, Aedes Magazine, 7 March 2009.
Hier een reddingsplan voor de economie, NRC Handelsblad, 24 February 2009, p. 7.
Alles verhandelbaar... en foot loose..., (column), Rostra Economica, Jaargang 55 (273), February 2009, p. 50.
Economieonderwijs slachtoffer van tunnelvisie, Economische Statistische Berichten, 6 February 2009, 94 (4553), p. 90-91.
Terug naar ouderwets financieren met middelen die iedereen begrijpt, Fiducie, January 2009, pp. 8-10.
Ieder voor zich: het kapitalisme ten einde?, Folia Havana, speciale uitgave, December 2008, p. 10.
Fortis België: Geld van BNP Paribas moeilijk te missen, De Standaard, 18 December 2008, p. 22.
Kredietcrisis... en huizenmarkt, Aedes Magazine, 19 November 2008, p. 31.
Deze crisis schreeuwt om regie, NRC Handelsblad, 4 November 2008, p. 7.
Bank verspilt verankering, Het Financieele Dagblad, 15 October 2008, p. 9.
Europees bankenplan is goed. Maar red geen zwakke bank, NRC Handelsblad, 13 October 2008, p. 6.
Vraagtekens rond ABN AMRO, Het Financieele Dagblad, 7 October 2008, p. 9.
Economiestudie en Financiele crisis, (column), Rostra Economica, Jaargang 54 (271), October 2008, p. 46.
Waarom de eerste Fortisredding mislukte: Oplossing voor Fortis is vaag en halfbakken, NRC Handelsblad, 29 September 2008, p. 7.
Terug naar ouderwets financieren met middelen die iedereen begrijpt, NRC Handelsblad, 22 September 2008.
Opmerkelijke getallen, (column), Aedes Magazine, 20, September 2008, p. 35.
Woningmarktbeleid onderuit door globalisering, (column), Aedes Magazine, (15-16), 8 Augustus 2008, p. 21.
Beleid van fondsen is te duister, NRC Handelsblad, 18 July 2008, p. 7.
Extra buffers als antwoord op kredietcrisis, NRC Handelsblad, 10 June 2008, p. 7.
Zonder historisch perspectief van crisis naar crisis, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) 82 (6), June 2008, pp. 254-255.
Bankieren tussen schotten en buffers, Het Financieele Dagblad, 28 May 2008, p. 26-27.
De boer op met ons model, Het Financieele Dagblad, 13 May 2008, p. 9.
Dealmakers aan de macht: Hang naar transacties verblindt bank, Het Financieele Dagblad, 3 May 2008, p. 19.
Credit rating bureaus en de stabiliteit van de financiële sector, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) 82 (5), May 2008, p. 227-234.
Doen Nederlandse universiteiten het goed?, Rostra Economica, 269, April 2008, p. 50.
Huizenprijzen, (column), Aedes Magazine, April 2008, p. 27.
De universiteit schiet tekort, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management (TH&MA), 2, 3 March 2008, p. 28-32.
Nederlands Pensioenstelsel verre van af, Economische Statistische Berichten, jaargang 93, 21 March 2008, pp. 164-167.
Globalisering en nationale beleidsruimte, (column), Aedes Magazine (4), February 2008, p. 27.
Gebrekkige beschikbaarheid van financiering belemmert groei van ondernemingen, Het Financieele Dagblad, 24 January 2008, p. 11.
Meer aandacht voor onderwijskwaliteit, Folia, 61 (17), 18 January 2008, pp. 8-9.
Private equity en activistische aandeelhouders: bestuur onder vuur, Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 2007, Jaarvergadering, 11 December 2007.
Woningdossier en economie, Aedes Magazine, November 2007, p. 31.
Iedereen voor zichzelf: het kapitalisme ten einde?, Rostra Economica, (266), September 2007, p. 50.
Concurrentie op de Nederlandse Bancaire Markt, Economische Statistische Berichten, 92, 7 September 2007, pp. 520-522.
Hapsnap beleid, Aedes Magazine, September 2007, p. 39.
Harvard aan de Amstel kost wat, NRC Handelsblad, 18 July 2007, p. 7.
Thema: Naar een beter begrip van private equity, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 81, (7-8), 17 July 2007, p. 298.
De bank wist dat ze te veel was verwaterd, Het Financiële Dagblad, 11 June 2007, p. 7.
Geen fusie, weer aan het werk, AEDES Magazine, (12), 4 June 2007, p. 29.
Werknemersbelang is in de knel geraakt, De Volkskrant, 12 May 2007, p. 16.
Er is geen reddende engel meer. Door falen van commissarissen is ABN Amro nu een prooi, NRC Handelsblad, 4 May 2007, p. 7.
Activistische aandeelhouders een zegen?, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 81, (6), 2007, pp. 236-238.
Corporate governance, macht en private equity, Corporate Finance Jaargids 2007, pp. 17-27.-
Kies algemene economie..., Rostra Economica, (264), April 2007, p. 54.
Overheid en corporaties, terug bij af…, AEDES Magazine, (7), 2007, p. 31.
Private equity: actie nodig…, Bank- en Effectenbedrijf, March 2007, pp. 36-41. Update published in Goed Bestuur, nr. 2, 2007, pp. 21-28.
Eindelijk actie?, AEDES Magazine, (3), 2007.
Economisch beleid niet toekomstbestendig?, Economische Statistische Berichten, 91 (4500), December 2006, pp. 644-647.
Private equity: actie nodig?, Economische Statistische Berichten, 91 (4500s), December 2006, pp. 69-74.
Corporate governance, Tabaksblat Code, private equity en ….vastgoed, vastgoedlezing, ASRE, 24 October 2006.
Calculerend gedrag en beroepsdeformatie: Indoctrineren economen ook hun kinderen?, Rostra Economica, 52 (262), 2006.
Accountability is je kwetsbaar maken…, AEDES Magazine, (22), 2006.
Hoe verder in ondernemingsland-wie heeft er nog de macht?, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 80, (6), June 2006, pp. 272-273.
Corporaties heffen zich nooit op…, AEDES Magazine, (17-18), 2006.
Duitsland als voorbeeld?, AEDES Magazine, (11), 2006.
Formele versus materiële naleving van de Code Tabaksblat, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 80, (5), 2006.
De economische wetenschap behoeft een historisch perspectief, Rostra Economica, 52, (259), 2006.
De publiek-private uitdaging, AEDES Magazine, (7), 2006.
De toegevoegde waarde van credit ratings, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 80, (3), March 2006, pp. 108-117.
Goed nieuws voor corporaties?, AEDES Magazine, (2), 2006.
Privatisering Schiphol nog niet af, NRC Handelsblad, 21 December 2005, p. 7.
Is de sector bestand tegen de EU?, AEDES Magazine, november 2005.
Corporate governance en afwezige economen, Economische Statistische Berichten, 90 (4472), October 2005, p. 443.
Reactie op Beloning van topbestuurders en ondernemingsprestaties in Nederland, Economische Statistische Berichten, 90 (4470), September 2005, p. 394.
Fuseren, waarom eigenlijk?, AEDES Magazine, September 2005.
Vloeken in de kerk, Pensioen, Bestuur & Management, September 2005.
Economie-onderwijs op de schop, Economische Statistische Berichten, 90 (4469), August 2005, pp. 372-373.
Financiële sector en concurrentie, Economische Statistische Berichten, 90 (4464), June 2005, p. D24.
Corporatie, public spirit en beloning..., AEDES Magazine, June 2005.
Ga maar rustig slapen..., Pensioen, Bestuur & Management, June 2005.
De financieringstheorie na Limperg, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 79 (4), April 2005, pp. 141-147.
Corporatie blijf bij je leest, AEDES Magazine, April 2005.
Taskforce pensioenen komt eraan, Pensioen, Bestuur & Management, March 2005.
Weten corporaties hoe ze presteren?, AEDES Magazine, February 2005.
Corporate Governance: geen hype, wel basis voor pro-actieve voortgang, Goed Bestuur, nr 1, 2005, p. 113.
Gebrek aan visie, Pensioen, Bestuur & Management, January 2005.
Is de vertrouwenscrisis over? /Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 79 (2-1), January-February 2005, pp. 2-3.
Ondernemingspensioenfondsen en sponsorrisico’s, OPF (stichting voor ondernemingspensioenfondsen), November 2004.
Scherper kiezen kan code Tabaksblat tot succes maken, (with Ph. Wallage), Het Financiële Dagblad, 21 August 2004.
Tabaksblat moet kiezen, (with P. Wallage), NRC Handelsblad, 15 August 2004.
Naar een superieur vennootschapsrecht, Economische Statistische Berichten, 89 (4435), June 2004, p. 265.
De status van branchecodes moet in de wet, (interview), Aedes Magazine, 28 May 2004.-
Imperfecties in de vermogensmarkt en overheidsbeleid, (with A. Schmeits), Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 2004, pp. 95-130.
Corporate Governance: de onderneming in een spagaat, (with R. Soeting), Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), nr. 4, April 2004, pp. 178-184.
Weg met paternalisme, Pensioen Magazine, nr. 4, April, 2004, pp. 14-15.
Management & Organisatie: wat nu? Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, April 2004.
Economen: Nederland verliest concurrentiekracht, (with Van Ark, Bartelsman and Bovenberg), Het Financiële Dagblad, April 2004.
De Amerikaanse economische adviseurs, Economische Statistische Berichten (88), November 2003, D14.
Faciliteren, niet interveniëren, (with J.Ligterink), Economische Statistische Berichten, (88), May 2003, D11-D12.
De achilleshiel van het accountancy-onderwijs, (with R. Soeting), De Accountant, March 2003.
Accountant en machtsverhoudingen in ondernemingsland, (with R. Soeting), Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) nr. 77 (1-2), 2003.
Serie "Pensioenen op het spel. Naar een houdbaar pensioenstelsel", Economische Statistische Berichten (88), February 2003, p. 52.
Zelfcontrole in ondernemingsland, (with R. Soeting), Economische Statistische Berichten, (88), January 2003, p. 3.
Op zoek naar een effectieve corporate governance-code, (with P. Wallage), Het Financiële Dagblad, (Optiek), brieven, 24 December, 2002.
Economie en M&O: wat nu?, Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, December 2002, pp. 317-320.
Misplaatste Europese kritiek op Amerikaanse fraudewet, (with R. Soeting), Het Financiële Dagblad, 10 Augustus 2002.
Actieve en onafhankelijke accountants en commissarissen gezocht, Recovery of Confidence, Financiële Studievereniging Tilburg, 2002, p.21. Based on column from 30 June 2002 in Het Financieele Dagblad.
Van Corporate Governance tot florerende financiële markten, Tijdschrift voor Corporate Finance, 7 (1), 2002, p. 4.
Revolutie in corporate governance met ontbrekende schakel, Fiducie, March 2002, nr. 2, pp. 13-15.
Over een jaar zal de rust zijn weergekeerd, TFA, 5 July 2001, pp. 78.
Ondernemers met handen in het haar, FST, April 2001.-
Een nieuwe faillissementswet, Economische Statistische Berichten (86), April 2001, p. 343.
Onderneming en financiële markt, (with A. Schmeits), in Herpositionering van ondernemingen, Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 2001, Lemma, pp. 31-62.
Economen contra juristen?, Tijdschrift voor Insolventierecht, 7 (4), 2001, pp. 107-108.
De ‘nieuwe economie’ door de ogen van professoren, The Financial Analyst, 2 (5), 2001, pp. 78-79.-
Banken moeten leren leven met een objectieve faillissementswet, Noordhollands Dagblad, 27 March 2001, p. 3.
Netwerken, databestanden en de noodzaak van transparantie, in Jonge wijn in oude zakken, (S. Brakman and A. van Witteloostuijn, eds.), Amsterdam, 2001, pp. 71-78.
Aandeelhoudersoriëntatie en integriteit, (dossier), Economische Statistische Berichten (85), December 2000, D14-D15.
Banken en de faillissementswet, Economische Statistische Berichten (85), November 2000, pp. 876-878.
Faillissementswetgeving in internationaal perspectief, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), nr.74 (11), November 2000, pp. 492-499.
Reflecties op de nieuwe economie… van 33000 voet, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), November 2000, pp. 482-483.
OR moet geen commissarissen voordragen, NRC Handelsblad, (Opinie), 24 October, 2000.
Telecom lachende derde in Nederlandse umts-veiling, Het Financieele Dagblad, (Optiek), 19 August 2000.
Management en organisatie contra economie?, Tijdschrift voor het economisch onderwijs, 3, June, 2000, pp. 139-141.-
Pensioenen en verzekeringen: van dogmatiek naar transparantie, Economische Statistische Berichten, (85), May 2000, pp. 388-391.
De noodzaak van transparantie, Economische Statistische Berichten, (85), April 2000, pp. 332-334.
Paradepaard of zwart schaap?, (with K. Cools), Economische Statistische Berichten, 85, April 2000, pp. 309-311.
Consument is de dupe van ondoorzichtig pensioenbeleid, Het Financieele Dagblad, 15 March 2000, p. 3.
De efficiëntie van de Nederlandse faillissementswetgeving, (with J.E. Ligterink), Topics in Corporate Finance, 3, Amsterdam Center for Corporate Finance, 2000.-
Faillissementswetgeving en economische efficiëntie, (with J.E. Ligterink) Bank- en Effectenbedrijf, 49 (10), 2000, pp. 10-14.
Netwerk-economie en concurrentie, Economische Statistische Berichten, January 2000, p. 3.
Bestaat er nog wetenschap?, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), November 1999, pp. 576-577.
Debat corporate governance raakt in doodlopende straat, Het Financieele Dagblad, 22 October 1999.
De strategische motivatie voor de fusiegolf in het bankwezen, (with A. Schmeits), Economische Statistische Berichten (84), October 1999, pp. 65-73.
Informatie, informatie…en zelfverrijking, (column), Tijdschrift voor Corporate Finance, 4, (2), 1999, pp. 4-5.
Structuur en efficiëntie van handelssystemen, Risico en Rendement: compendium voor financiële markten, 20 April 1999, 20, B.1.1-01 - B.1.1-27.
Corporate Governance: hoe nu verder? Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), no. 73, (10), 1999, pp. 533-544.
De kosten van vreemd vermogen in internationaal perspectief, (with J.E. Ligterink and A. Schmeits), Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), no.73, (6), 1999, pp. 329-339.
Universal Banking als Overgangsfase, Bank- en Effectenbedrijf, (NIBE Jaardag), 1998, pp. 29.
Beurs en collectieve gekte, Fiducie, November 1998, 7(1), pp. 11-13.
Een thinktank: het Amsterdam Center for Corporate Finance, Fiducie, November 1998, 7 (1), p. 1.
Bedrijfseconomie: gaat het goed?, Economische Statistische Berichten, November 1998, pp. 559-560.
Universiteit en markt, Economische Statistische Berichten, October 1998, p. 731.
Mededingingsautoriteit wil terecht concurrentie, NRC Handelsblad, (Opinie), 12 September 1998.
Banken: back to core business?, Bank- en Effectenbedrijf, 47, June 1998, pp. 2-3.
Bedrijfseconomische opleidingen: wie betaalt?, Economische Statistische Berichten, 11 May 1998, p.35.
De inkoop van aandelen als strategisch wapen, Het Financieele Dagblad, (Optiek), 19 March 1998.
Inkoop aandelen leidt niet zomaar tot hogere waarde, Het Financieele Dagblad, 19 March 1998, p. 13.
Enige overpeinzingen bij Euro(pa), (column), De Verzekeringskamer, February, 1998.-
De stelling van Arnoud Boot: Optieplannen prikkelen managers tot 'zelfverrijking', niet tot betere prestaties, De Volkskrant, 3 January 1998, p. 38.
Financiering en macht: van financiële structuur tot beheersstructuur, (with P.A. Verheyen), Kluwer Bedrijfswetenschappen, November 1997.-
Lijfrente-aftrek: weg ermee?, (column), De Verzekeringskamer, 3, October 1997, p. 4.
Naar een verantwoord risicomanagement, (with J.E. Ligterink), Risico en rendement: compendium voor financiële markten, (L.A. Ankum, P.J.W. Duffhues, C.J.G.M. Hendriks and J.J.R. Roes, eds.) Kluwer Bedrijfswetenschappen, September 1997, 6.8.5-01 tot en met 6.8.5-15.
Doorstroming, Economische Statistische Berichten, 24 September 1997, p. 715.
Beurshausse is opmaat van klap die zal volgen, De Volkskrant, (Forum), 26 July 1997.
Emu-Euro (A)sociaal?, (column), De Verzekeringskamer, 2, July 1997.-
Financiële innovaties en ondernemingsbeleid, (with P.J.W. Duffhues), Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), no. 7-8, 1997, pp. 342-343.
Maastricht ligt niet in Nederland, (with K. Cools), Economische Statistische Berichten, May 1997, p. 372.
De opmars van de bedrijfseconomie, Economische Statistische Berichten, May 1997, p. 368.
Bedrijfseconomisch onderzoek in Nederland: een illusie?, (with K. Cools), Economische Statistische Berichten (82), April 1997, p. 288-289.
Financieel beleid op drijfzand, (with K. Cools), Maandblad voor Accouncy en Bedrijfseconomie (MAB) no. 6, 1997, pp. 296-304.
Heilige huisjes II, Economische Statistische Berichten (82), February, 1997, pp. 372-373.
Witwassen in de kunsthandel, (with A.M. ten Wolde), Justitiële Verkenningen, Series 23, no. 1 (Kunst en Criminaliteit), January 1997, pp. 32-40.
Heilige huisjes I, Economische Statistische Berichten, (82), January 1997, p. 63.
Financiële markten en concurrentie, in De EMU in breed perspectief, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde – Preadviezen 1997, (H. de Jager, ed.) , Lemma BV, 1997, pp. 131-196.
Corporate governance: een breder perspectief, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), December 1996, pp. 648-649.
Pensioenvoorziening: maken verzekeraars het beter?, (column), De Verzekeringskamer, 2, 1996, p. 4.
Wie is er nog solidair?, (column), De Verzekeringskamer, 3, 1996, p. 4.
Een 'verzekerd' pensioen: individualisering tegen een acceptabele prijs, Nederlands Tandartsenblad, 1996, pp. 474-475.
Heeft de bedrijfseconomie gefaald?, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), November 1996, pp. 556-557.
De stelling van Arnoud Boot:Commissie corporate governance op dwaalspoor? De Volkskrant, November 1996.-
Aandeelhouders blijven onmondig, NRC Handelsblad, (Opinie), 9 November 1996.
Financiële innovaties en de financiering van ondernemingen, (with H.A.J. Koster), Maandschrift Economie, 60, 1996, pp. 245-259.
De Stelling van Arnoud Boot: Aandeelhouders moeten machtsmiddelen krijgen om effectief toezicht te kunnen houden op ondernemingen, De Volkskrant 9 November 1996.
Nieuwe beurzen, Economische Statistische Berichten, 16 October 1996, p. 847.
Uw pensioen: een zeepbel?, Economische Statistische Berichten, 31 July 1996.
Corporate governance verdient breed en genuanceerd debat, (with Ph. Wallage) Het Financieele Dagblad, (Optiek), 13 May 1996.
Concurrerende financiële dienstverlening: uitdagingen voor banken, kansen voor cliënten, Limperg Instituut, Stichting Moret Fonds, 1996.-
Het ontbreekt de grote beleggers aan inventiviteit, (met B. Jacobsen), NRC Handelsblad, (Opinie), 25 January 1996.
Naar een dynamischer structuurregime, De Naamlooze Vennootschap (73), December 1995, p. 280-284.
Overheidsingrijpen in de industriefinanciering, (with A. Schmeits), Economische Statistische Berichten, 81, November 1995, pp. 932-933.
Koopsommen en premie-stortingen een goudmijn: maar voor wie? Report University of Amsterdam, November 1995.
Commissaris dut in zolang hij geen verantwoording hoeft af te leggen, NRC Handelsblad, (Opinie), 11 november 1995.
De ondergang van Barings, (with J.E. Ligterink and L. Scholtens), Economische Statistische Berichten (80), March 1995, pp. 259-265.
Naar een verantwoord gebruik van derivaten, (with J.E. Ligterink), Economische Statistische Berichten, article 5 from a series of articles on Financial Markets and Risk Management, January 25, February 2, March 1 and 22 and April 5, 1995, (80), April 1995, pp. 211-212.
Derivaten: zinvolle toepassingen en het grote onbegrip, (with J.E. Ligterink), Economische Statistische Berichten, article 4 from a series of articles on Financial Markets and Risk Management, January 25, February 2, March 1 and 22 and April 5, 1995, (80), March 1995, pp. 292-295.
Waarom hedgen ondernemingen? (with J.E. Ligterink), Economische Statistische Berichten, article 3 from a series of articles on Financial Markets and Risk Management, January 25, February 2, March 1 and 22 and April 5, 1995, (80), March 1995, p. 211-212.
Hedging versus verzekeren?, (with J.E. Ligterink), Economische Statistische Berichten, article 2 from a series of articles on Financial Markets and Risk Management, January 25, February 2, March 1 and 22 and April 5, 1995, (80), February 1995, pp. 138-139.
Waarom zijn er financiele markten?, (with J.E. Ligterink), Economische Statistische Berichten, article 1 from a series of articles on Financial Markets and Risk Management, January 25, February 2, March 1 and 22 and April 5, 1995, (80), January 1995, p. 84-85.
Corporate governance, structuurregime en de financiering van het bedrijfsleven, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), December 1994, pp. 724-734.
De toekomst van bancaire financiering, (with L.H. van Goor), Economische Statistische Berichten (79), July 1994, pp. 656-660.
De financiering van het bedrijfsleven: tussen structuurregime en financiële sector, Economenblad, 1994, pp. 1-2.
De financiering van het bedrijfsleven: tussen structuurregime en financiële sector, Amsterdam University Press, February 1994.-
Moet het structuurregime op de helling?, Rendement, January 1994, p. 11.
Corporate Governance: Disciplinering van het Nederlandse ondernemingen, Fiducie, Nr 1, 1993-1994, pp. 5-8.
Het streven naar kwaliteit aan de Nederlandse universiteiten, De Volkskrant (Forum), 1993.
Vacatures in internationaal perspectief (with J. Thoolens and P. Meyboom), Economische Statistische Berichten (77), August 1992, p. 753-756.
Onderneming en liquiditeit, (with M. Wijn), Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), May 1992, pp. 216-223.
Insolventie, vermogensstructuur en vermogensmarkt, Maandblad voor Accountanty en Bedrijfseconomie (MAB), (with M. Wijn), January-February 1991, pp. 22-32.
Tjechoslowakije: tussen hoop en vrees, Economische Statistische Berichten (76), 1991.
Discussie: de vervangende grens tussen verhandelbare en niet-verhandelbare vermogenstitels, Financiering en Belegging, Stand van Zaken anno 1989, Deel 12.-
Discussie: aankondigingseffecten van obligatie-emissies, Financiering en Belegging, Stand van Zaken anno 1988, Deel 11.-
Sprongsgewijze groei en optimal control theorie, Kwantitatieve Methoden, 1984.-
Sprongen in state variabelen, Reeks ter Discussie, Tilburg University, 1984. -